You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

MAG metināšanas principu pamatā ir metāla stieple, kas, caur stieples padeves mehānismu un metināšanas pistoli, tiek padota uz metināmo virsmu un elektriskā loka ietekmē tiek nodrošināta gan stieples, gan metināmās virsmas sakausēšana. Stieple darbojas kā strāvu vadošs elektrods un kā metināmā metāla pildījums. Aizsarggāze, kas plūst caur gāzes sprauslu, aizsargā loku un izkusušo materiālu. MAG metināšanā kā aizsarggāzi izmanto aktīvo gāzi, kas aizsargā no atmosfēras gaisa iedarbības uz šuvi un ietekmē pašas šuves ķīmisko sastāvu. MAG metināšanas veidu pielieto dzelzi saturošu metālu metināšanai. Metināšanas veids tiek izmantots metāla konstrukciju izgatavošanā, kā arī dažāda veida remontdarbos.

Kursa mērķis: Izglītības procesā sniegt izglītojamiem zināšanas par darba tehnoloģiju metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) un prasmes patstāvīgi strādāt ar metināšanas iekārtām, metināšanā izmantojamiem palīgmateriāliem.

 

Mācību ilgums: 480 stundas

Kursa programma:
Profesionālie mācību priekšmeti
- Lokmetināšanas (MAG) darbu tehnoloģija (teorija un praktiskās nodarbības);   
- Materiālu mācība;
- Elektrotehnika un elektrodrošība;
- Darba drošība un ugunsdrošība;
- Rasēšana;
- Datormācība;
- Saskarsme;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.

Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālo tālākizglītību.

Mācību ilgums: 160 stundas

Kursa programma:
- Lokmetināšanas (MAG) tehnoloģija (teorija un praktiskās nodarbības);     
- Materiālmācība;
- Rasēšanas pamati;
- Darba aizsardzība, elektrodrošība un ugunsdrošība;
- Noslēguma pārbaudījums. 

Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālo pilnveides izglītību

 


Jūsu ieguvumi:

-  Izpratne profesionālajā terminoloģijā (svešvalodā);

-  Izpratne par materiālu grupām;

-  Prasmes patstāvīgi strādāt ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), metinot lokšņu un cauruļu konstrukcijas apakšējā un vertikālajā pozīcijā;

-  Spēja vizuāli noteikt metināto šuvju defektus, novērtēt un novērst tos, izvēlēties nepieciešamos metināšanas piedevmateriālus, regulēt metināšanas darba režīmus;

-  Iemaņas saslēgt metināšanas posteņa iekārtu, aparatūru un aprīkojumu;

-  Zināšanas par mehānikas un elektrības fiziku, neorganisko ķīmiju.