You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Darba aizsardzības kursi

Neatkarīgi no komercdarbības veida, atbilstoši Darba aizsardzības likumam, uzņēmumā ir jābūt personai, kas ir atbildīga par darba aizsardzības jautājumu risināšanu. Obligātie darba aizsardzības pasākumi – darba vides iekšējā uzraudzība, darba vides risku vērtēšana, instrukciju sastādīšana u.c. pasākumi. Atbildīgajai personai ir jābūt apmācītai darba aizsardzības jautājumos.

Pamatlīmeņa zināšanu programma darba aizsardzībā – darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu sagatavošana (60 stundas):

 • spēja patstāvīgi vadīt un / vai organizēt darba aizsardzības darbu savā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldību dibinātā institūcijā vai sabiedriskā organizācijā;
 • spēja patstāvīgi sakārtot un sistematizēt darba aizsardzības lietvedību uzņēmumā;
 • valsts atzītu izglītības dokumentu - profesionālās pilnveides apliecība, kas apliecina pamatlīmeņa zināšanu programmas darba aizsardzībā apguvi.

Temati:

 • Darba aizsardzības organizatoriskās prasības (darba drošības instrukciju struktūra, saturs, darba aprīkojums u.c).
 • Darba vides riska faktori (darba vides risku novērtēšana, darba aizsardzības pasākuma plāna izstrāde u.c.).
 • Darba vides riska samazināšana (darba aizsardzības pasākumi, šo pasākumu īstenošana)
 • Elektrodrošības pamati (elektriskās strāvas iedarbība, aizsardzības pasākumi u.c.).
 • Ugunsdrošības pamati (pamatprasības ugunsdrošības profilaksē, rīcība ugunsdrošības situācijās u.c.).
 • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā (ABC-shēma, pirmā palīdzība saindēšanās gadījumos u.c.).
 • Prakse.
 • Noslēguma pārbaudījums – eksāmens.