You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Profesionālo zināšanu paaugstināšana

Darba aizsardzības kursi

Neatkarīgi no darbinieku skaita un komercdarbības veida, atbilstoši Darba aizsardzības likumam, uzņēmumā ir jābūt personai, kas ir atbildīga par darba aizsardzības jautājumu risināšanu.

vairāk

Ugunsdrošības apmācības

Latvijas likumdošana paredz, ka, par ugunsdrošību atbildīgajai personai/darbiniekam, nepieciešama profesionālā izglītība ugunsdrošībā vai apmācība ugunsdrošības jomā.

vairāk

Sanitārās un higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

Kursa pamatā ir mācību materiāli un testi, kuri nodrošina zināšanu apguvi atbilstoši MK noteikumu Nr.409 „Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības” prasībām.

vairāk

Energoauditoru seminārs

Kursi sagatavo speciālistus, kuri spēj patstāvīgi veikt ēku apsekošanu un datu analīzes procedūras, lai noteiktu enerģijas plūsmu ēkā un spētu izstrādāt dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, lai paaugstinātu īpašuma vērtību un...

vairāk

Fizisko personu datu aizsardzības kursi

Kursi dot iespēju kļūt par speciālistu un sagatavoties speciālista kvalifikācijas pārbaudījumam Datu Valsts Inspekcijā (DVI), kā arī iegūt detalizētas zināšanas par to, kā pareizi strādāt ar Fizisko personu datiem un korekti izpildīt...

vairāk

Grāmatvedības kursi

Kursi sagatavo grāmatvežus, kuri veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi uzņēmumu reģistrā reģistrētos uzņēmumos, kam saskaņā ar likumdošanu jāveic grāmatvedības uzkaite.

vairāk

Metināšanas kursi

Tehniskās skolas mērķis ir kvalitatīvi sagatavot kursantu praktiskajam metinātāja darbam. Lai sasniegtu šādu mērķi, mēs esam izstrādājuši īpašu programmu, kurā ir iekļautas visas nepieciešamās teorētiskās zināšanas par metināšanas...

vairāk