You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Pārdošanas apmācības

Pārdošanas komandas vadīšana

Pārdošanas apmācības palīdzēs darbiniekiem sistematizēt esošās iemaņas, apgūt jaunas komunikācijas prasmes, māku analizēt un strukturēt tirgu, segmentēt to, rast iekšējos resursus sevis pašmotivācijai darba efektivitātes paaugstināšanai.

vairāk

Telemārketinga speciālistu apmācība

Pārdošanas apmācības palīdzēs darbiniekiem sistematizēt esošās iemaņas, apgūt jaunas komunikācijas prasmes, māku analizēt un strukturēt tirgu, segmentēt to, rast iekšējos resursus sevis pašmotivācijai darba efektivitātes paaugstināšanai.

vairāk

Darbs ar grūtajiem klientiem

Seminārs palīdzēs uzlabot un pilnveidot praktiskās prasmes darbā ar ‘’grūtajiem’’ klientiem un konfliktsituācijām.

vairāk

Klientu apkalpošana

Klientu apkalpošana un stresa menedžments, klientu apkalpošana un konsultēšana pārdošanas procesā u.c.

vairāk

Pārdošanas apjoma palielināšana

Pārdošanas stratēģiju izvēle, to praktiska pielietošana jauno produktu virzīšanai tirgū u.c.

vairāk