You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Latvijas Investīciju aģentūras finansējums

Latvijas Investīciju aģentūras finansējums

Programmas Partneri ir Latvijā reģistrēti komersanti, kuri izteikuši vēlmi piedalīties apmācībās un saņemt ESF līdzfinansējumu. Lai saņemtu finansējumu ir jākļūst par projekta partneri kādai no piedāvātajām asociācijām.
 
Finansējuma apmērs:

 • 52,5% uzņēmumiem, kuriem ir virs 250 darbinieku;
 • 62,5% - 50 - 250 uzņēmuma darbinieki;
 • 72,5% - līdz 50 uzņēmuma darbiniekiem.

Uz ESF līdzfinansējumu var pretendēt saimnieciskās darbības veicēji, kas darbojas atbalstāmajās nozarēs (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 328).

Neatbalstāmās nozares (projektu Partneriem) ir:
 - Ieroču, tabakas ražošana un tirdzniecība
 - Azartspēles un derības
 - Operācijas ar nekustamo īpašumu
 - Tirdzniecība
 - Apdrošināšana, finanšu starpniecība un banku pakalpojumi
 - Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana
 
Realizācijas kārtība

 • Uzņēmums, kļūstot par programmas Partneri:
 • Noslēdz Partnerības līgumu ar asociāciju (uz visu projekta darbības laiku);
 • Nosaka savu darbinieku apmācību vajadzības;
 • Vienojas ar izvēlēto kursu realizētājiem par abpusēji izdevīgāko laiku un vietu mācībām;
 • Uzņēmums 100% finansē apmācību izmaksas un nodrošina pieteikto darbinieku klātbūtni apmācībās;
 • Asociācija sagatavo atskaites par notikušām apmācībām un reizi ceturksnī iesniedz tās LIAA
 • Partneri saņem attiecināmo atbalsta finansējumu (52.5%-72.5%) apmēram 4-5 mēnešu laikā pēc mācībām

Uzņēmuma atbilstības pārbaude (veic LIAA):

 • Nav nodokļu parādu (saskaņotais maksājums uzskatāms par nodokļu parādu)
 • Uzņēmumam pagājušajā noslēgtajā gadā nav zaudējumu – zaudējumi nav lielāki par pusi pamatkapitāla vai pēdējos 12 mēnešos lielāki par ¼ dalu no pamatkapitāla
 • Uzņēmums nedarbojas neatbalstāmā jomā: (tirdzniecība, alkohols, tabaka, finanšu starpniecība, noma, nekustamais īpašums)
LIAA finansējums

Programmas Partneri ir Latvijā reģistrēti komersanti, kuri izteikuši vēlmi piedalīties apmācībās un saņemt ESF līdzfinansējumu. Lai saņemtu finansējumu ir jākļūst par projekta partneri kādai no piedāvātajām asociācijām.

vairāk