03-06-2019
Akreditācija

2019. gada 31. maijā SIA "Mācību un konsultāciju centra ABC" Sertificēšanas birojam piešķirta Institūcijas akreditācija atbilstībai standarta LVS NE ISO/IEC 17024:2012 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” prasībām reglamentētajā sfērā:

  1. Ģeodēzijas, zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veicēju sertificēšana
  2. Neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā (energoauditors, kas veic energosertifikāciju un apkures sistēmas un gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudi) sertificēšana
  3. Darba aizsardzības kompetento speciālistu sertificēšana

Institūcijai piešķirts reģistrācijas numurs Nr. LATAK-S3-420-09-2010 un izsniegta akreditācijas apliecību.

Akreditācijas darbības laiks no 2019. gada 3.jūnija līdz 2024. gada 2.jūnijam.